องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

329/42 หมู่ 1, ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-369-130 โทรสาร : 077-369-130
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06841609@dla.go.th