องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

328/8 หมู่ 1, ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-377-060 โทรสาร : 077-377-060
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06841609@dla.go.th