ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
1014
1 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี