สมาชิกสภา
 • นายธีรศักดิ์ อุปลา

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน <br> โทร084-8416325

 • นายพัฒนชัย จันทร์เพชร

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน <br> โทร 093-6910422

 • นางชญารัศม์ ชูแก้ว

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

 • นางรพีพรรณ จันทร์ลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านไสนา <br> 080-6494161

 • นางชญารัศม์ ชูแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย<br>080-3989824

 • นายพัฒนชัย จันทร์เพชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง<br>093-6910422

 • นางดวงตา วรรณะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย <br> 098-0613635

 • นายธีรศักดิ์ อุปลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ<br>084-8416325

 • นายชัยศักดิ์ พุทธสุขา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ <br>062-3519202

 • นายนิมนต์ ไทรแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านนูน<br>089-2885510

 • นายภูวนัย คงสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด <br>096-7382675

 • นายมานิตย์ รัตนบันดาล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ<br>080-8614067

 • นายสุริยัน จันทรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านใหม่<br> 088-9300515

 • นายเสกสันย์ จันทร์ประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ <br> 081-0105594

 • นายเจริญ นุ้ยศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า <br>082-2860562