ผลิตภัณฑ์ตำบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

1012

28 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ไข่เค็มใบเตย  และ เครื่องแกง จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี  โทร 089-8669376

ไข่เค็มใบเตย และ เครื่องแกง จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี โทร 089-8669376

975

26 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พวงรีด จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี  โทร 089-8669376

พวงรีด จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี โทร 089-8669376

980

26 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กระเป๋าถักเชือกร่ม จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี  โทร 089-8669376

กระเป๋าถักเชือกร่ม จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี โทร 089-8669376

977

26 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...