การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนแประจำปีงบประมาณ 2567
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566
28 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566
28 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ