การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
16 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
27 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ได้ที่นี่