นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
10 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
21 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ
28 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ