ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
24 พฤษภาคม 2567

675