ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ร่างประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2567

618