นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ